En tomt i Gimmersta.

På vårvintern 2008 köpte vi tomten i Gimmersta. 1045 kvadratmeter i en alldeles unik del av Tyresö. Inbäddat mellan naturreservat med Albysjön inom bekvämt badrocksavstånd och med Uddby gård, som närmsta granne, ligger det lilla området som en dold pärla i Gamla Tyresö. Det är en alldeles speciell känsla i Gimmersta. Kanske beror det på att det är gammal kulturbygd. Människor har bott, verkat och odlat här sedan bronsåldern. Kanske är det den orörda naturen, med Tyrestareservatets obrutna urtidsskogar, sjö och hav kommer natur och djur nära. Helt säkert är det gården, vars kor som man kan höra råma i kvällningen. Gimmersta har en själ som få andra platser.

A lot in Gimmersta. We bought the lot in Gimmersta in late winter 2008. 1045 square meters land in a unique part of Tyresö, Stockholm.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply