Första planen.

Redan när vi köpte tomten började vi skissa på trädgården. Vilken är den bästa placeringen av huset? Hur ska vi disponera tomten? Eftersom tomten var så långsmal valde vi att skjuta huset långt ner för att maximera söderläget och gavelställa det för att få bättre balans. Starkt influerade av vårt första besök i Japan 2008 (mer om det senare) var planen att anlägga en naturlik trädgård med vindlande gångar och tydlig rumslighet. Inte mycket stämmer överens med trädgårdens utformning idag, men husen står där de står och gångarna vindlar fortfarande.

First Plan. Not much looks as the first design, but we still follow the general idea.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply