Garden Design

allium

Vi tror på trädgården som en plats för skönhet och liv. En plats lika mycket för aktivitet och umgänge som för kontemplation och återhämtning. En plats som ger kraft och inspirerar till en djupare kontakt med naturen och oss själva.

Kanske drömmer du om en romantisk trädgård – hemlig, omsluten och fylld med doftande klätterrosor. Kanske vill du att trädgården sömlöst ska smita in i den omgivande naturen eller så är din önskan en lika produktiv och vacker köksträdgård. Vi har alla olika behov och olika drömmar. Alla platser har olika förutsättningar. Och alla trädgårdar är unika. Därför börjar vårt designarbete just där; i drömmen, i den omgivande naturen, i platsens historia och kultur. Varsamt passar vi in trädgården i sammanhanget så att den blir en naturlig förlängning av livet.

Vår trädgårdsestetik kanske kan beskrivas som naturnära, romantisk och omslutande. Där tydlig rumsupplevelse med starka formelement balanseras av generösa planteringar. Vi strävar vi efter att skapa en trädgård som inbjuder till liv och artrikedom och hushåller med resurserna. Växter som är placerade i ett sammanhang där de trivs, mår bättre, kräver mindre och ger mer. Med genomtänkt och härdigt växtval bjuder in humlor, bin, fjärilar, fåglar och andra välgörare. På så vis blir trädgården mer självgående och i förlängningen också lättare att sköta. Trädgård på naturens villkor, helt enkelt.

För trädgårdsdesign kontakta Stefan.


SÅ HÄR GÅR DET TILL

Initialt möte

Efter att du har kontaktat oss träffas vi hos dig. Då går vi tillsammans igenom designprocessen, trädgårdens förutsättningar och dina/era önskemål. Innan första mötet skickar vi en checklista på vad du behöver tänka igenom och vad du behöver till första mötet.

Uppmätning av trädgården

I ett större projekt behövs ofta uppmätning av trädgården. Det offereras alltid separat.

Översiktsplan

Första steget i är att upprätta en övergripande plan för trädgårdens utformning. Den hanterar trädgårdens rumslighet, övergripande arkitektur och tongivande växtval. Planen presenteras i en skalenlig ritning, med moodboards för tonalitet och illustrationer som fångar trädgårdens karaktär och känsla. Översiktsplanen fungerar som ett styrdokument i det fortsatta designarbetet, där vi kan förfina och utveckla idéer. Den är också grunden för detaljplanen som styr plantering och arkitektur.

Detaljplan, plantering och arkitektur

I detaljplanen specificeras komplett växtval och placering. Hårdgjorda ytor specificeras med materialval och läggning. Arkitektur specificeras i ritningar. För större byggnadsprojekt som t ex designade växthus eller byggnader samarbetar vi med arkitekt. Bygglov kan tillkomma.

Checklista

Innan vårt första möte finns det en del saker som du behöver tänka igenom, frågor du behöver svara på och material du behöver förse oss med:

  • Vad vill du få ut av din trädgård?
  • Hur ser din drömträdgård ut?
  • Vilka funktioner vill du att din trädgård ska ha?
  • Favoritväxter och färger?
  • En skalenlig tomtplan med huset, byggnader och ev hårdgjorda ytor markerade.

GENOMFÖRANDE

1

Med detaljplanen som underlag kan projekterings- och anläggningsfasen börja. Här kan ni välja mellan att upphandla egna entreprenörer eller låta Trolles Garden välja samarbetspartners. Trolles Garden kan också hjälpa till med projektledning, inköp av växter samt plantering.


UPPFÖLJNING OCH UNDERHÅLL

En trädgård växer, förändras och mognar med åren. Ibland växer det alldeles för bra och ibland inte alls. Då kan ofta växter behöva bytas eller flyttas, eller planteringar revideras. Det är en ynnest att få växa med en trädgård och vi hjälper gärna dig och din trädgård i den processen.


TILLÄGGSTJÄNSTER

  • Uppmätning av trädgården
  • Projektledning vid anläggning
  • Inköp av växter
  • Plantering
  • Underhåll