Green June

Each year in June, we´re struck by how very green everything is. And by the absence of flowers. Spring is wonderful with fruit trees, bulbs and rhododendrons, but now there is a great, green hole. To change this we’ve planted a bunch of hardy, old fashioned roses and started a larger, unashamedly romantic, cottage garden border with perennials that flower early.

Alltid vid den här tiden på sommaren slås vi av hur grönt allt är. Och att det bara är grönt. Våren är fin med fruktträd, lökar och tidiga rhododendrons. Men nu är det ett stort grönt hål. Azaleorna sjunger på sista versen, nepetan har precis slagit ut på riktigt och salvian är på gång. I övrigt står det i startgroparna. För att råda bor på det planterade vi förra helgen fem tidigblommande, härdiga gammaldags rosor – krävande remonterande prinsessor göre sig icke besvär.  Utanför terrassen i fruktträdgården har vi också börjat anlägga en större, ogenerat romantisk cottage garden-rabatt med tidigblommande klassiker. Ser fram mot hur den kommer att utvecklas.

IMG_2227 IMG_2242 IMG_2244 IMG_2245 IMG_2257

 

 

 

 

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply