Hållbar trädgård

I vårt arbete strävar vi efter att skapa en så hållbar trädgård som möjligt. En trädgård som inbjuder till liv och artrikedom och hushåller med resurserna. Med genomtänkt och naturligt härdigt växtval bygger vi upp ett fungerande ekosystem som bjuder in humlor, bin, fjärilar, fåglar och andra välgörare. Växter som är placerade i ett sammanhang där de trivs mår bättre, kräver mindre och ger mer. Vi strävar efter att sluta kretsloppet och hushålla med vatten. På så vis blir trädgården mer självgående och i förlängningen också lättare att sköta. Trädgård på naturens villkor, helt enkelt.