Oväntade grannar.

En trastfamilj har flyttat in under takfoten på carporten. Oväntat och fint. En trädgård där djuren också trivs blir så mycket mer levande. Samtidigt konstaterar man irriterat att vi borde ha satt upp nät under takfoten för länge sedan.

Unexpected neighbours. A thrush family have decided to nest in our garage. A bit unexpected but rather nice.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply