Photography

Att fånga en själen i en trädgård. Att närma sig en växt och låta den berätta sin historia. Att vänta på det rätta ljuset. I fotografiet blir det möjligt. Vi är båda hängivna fotografer. I våra trädgårdsbilder försöker vi fånga oss trädgårdens väsen. 2016 vann Stefan pris i IGPOTY, International Garden Photography Of The Year.

In our images we try to capture the essence of a garden. Waiting for the right moment, when plants tell a story. We are both dedicated photographers and in 2016, Stefan was rewarded in IGPOTY, International Garden Photography Of The Year.

För trädgårdsfotografi kontakta / For garden photography contact Stefan.