Welcome to Trolle’s Garden, garden creatives

Välkommen till Trolles Garden. I vårt kreativa växthus blandar vi trädgårdsdesign med illustration, foto och brand design till en skön, grön, växande värld. Just nu arbetar vi med design av flera trädgårdar, en ny målarbok, ett flertal strategiska designuppdrag och ett bokprojekt. Och någonstans däremellan vill vi också landa en stund i vår egen trädgård. Trolles Garden är Stefan Trolle Lindros, trädgårdsdesigner och strategisk designer, och Maria Trolle, illustratör och konstnär.

Welcome to Trolle’s Garden. We are garden creatives. Seamlessly blending garden design, illustration, photography and branding into a green, growing groove. At the moment we are are working with the design of several gardens, a new colouring-book, a range of strategic design assignments and a new book project. And somewhere, in between, we love to wrap up the day in our very own garden. Trolles Garden are Stefan Trolle Lindros, Garden designer and Strategic designer, and Maria Trolle, Artist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply